Cafe Silesia

Identyfikacja wizualna zrealizowana dla Cafe Silesia objęła zaprojektowanie i wykonanie: oklejenia samochodu, biura hadlowego, wózka cateringowego, kopert i kartek świątecznych.